Oferta gabinetu

Głównym nurtem, jakim kieruję się w pracy z pacjentami jest psychoterapia poznawczo-behawioralna i terapia schematów. Na tej podstawie proponuję wsparcie osobom cierpiącym na zaburzenia:

  • lękowe i somatyzacyjne (napady paniki, zespół lęku uogólnionego, fobie społeczne i proste, zespół stresu pourazowego, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), dawniej zwane nerwicami,
  • nastroju (przede wszystkim depresja bądź stany maniakalno-depresyjne),
  • w sferze odżywiania (anoreksja, bulimia),

a także cierpiącymi w związku z kryzysami w relacjach, życiu osobistym i zawodowym, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Pracuję również z osobami ze zdiagnozowanymi zaburzeniami osobowości (w tym borderline).

Spotkanie trwa 50 minut, a jego koszt wynosi 100 zł.

Możliwe jest również prowadzenie terapii poznawczo-behawioralnej
i terapii schematów via Skype.

Zapraszam do kontaktu.